Många tack till alla som gjorde vårt auktion

hemma hos oss till en fantastisk dag

många många tack

Nästa Auktions datum inom kort