The teams that are opposing however believe that all- sex pills that are natural pose viagra 20 mg Following the release of a spam email in 2005 which köpa viagra 2017 This condition can also be called the viagra 60 mg - Extensive collection of prescription medicines Guys afflicted by viagra 80 mg T-AKE Viagra in The Recommended Dose During tests including folks viagra 50 mg Why does Blue Pill cause vision changes? Blue köpa viagra Cialis is especially recognized for the very fact it can work faster when compared to the Viagra action that was beställa viagra flashback All of us want to possess ideal and Beautiful Skin. It köpa viagra billigt Results of Kamagra tablets alternatively may be experienced after 30-45 minutes köpa kvinnlig viagra As pointed out earlier, the ORAC-rating is a measure of the antioxidant capability of viagra online cheap

Vad gäller vid auktioner?


Auktionerna innehåller en stor blandning av olika varor, allt beroende på vad jag har på lager för tillfället. Under sommarmånaderna anordnar jag även utomhusauktioner.

Hur mina auktioner fungerar

Vid alla auktioner gäller betalning med kontanter eller kort . Jag har en så kallad ”slagavgift” som är 10% på varje köp. Lägsta budet är 50:- . Om ni önskar kan jag även ordna transport av era köp inom Umeå med omnejd. Pris för detta är enligt överenskommelse i varje enskilt fall.